Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Wykaz podręczników kupowanych przez rodziców:

Religia. Wydawnictwo WAM

Klasa I – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Klasa II - "Kochamy Pana Jezusa"

Klasa III – „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Klasa IV – „Zaproszeni przez Boga”

Klasa VI – „Przemienieni przez Boga”

Klasa VII – „Jezus uczy i zbawia”

Klasa VIII - "Jestem z Wami"

Utworzona: 25.08.2020,