Logopeda

Logopeda


    W naszej szkole utworzony został gabinet logopedy szkolnego, którego zadaniem jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej. Funkcję tę pełni pani mgr Magdalena Kruczała

Spośród przebadanych uczniów z  oddziału przedszkolnego zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach, pozostali zaś uzyskali wskazówki do ćwiczeń domowych utrwalających prawidłową wymowę.


W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Na podstawie diagnozy logopedycznej przeprowadzonej we wrześniu, do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

 

  • seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
  • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła - skoła;
  • rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
  • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;
  • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.

Korekcja wad wymowy polega na:

usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg); 
ćwiczeniach oddechowych;  
kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy); 
wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.
 

     Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii. Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.
W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

 

Godziny pracy logopedy

mgr Magdalena Kruczała

 

poniedziałek    7.30- 8.15 kl III

                          10.15-11.15 przedszkole zajęcia indywidualne

Wtorek            10.15- 11.10 przedszkole

Czwartek         10.15-11.10 przedszkole

Piątek               10.15 – 11.10  przedszkole

                           11.10-12.00  kl I

                           12.10-12.50 kl II

 

Utworzona: 05.11.2008,