STRONA GŁÓWNA

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

`


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Z okazji inauguracji nowego roku  szkolnego w dniu 1 września o godzinie 7.30 w kościele parafialnym odprawiona zostanie msza św.

Ok. 8.10 ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne uczniowie spotkają się w klasach ze swoimi wychowawcami.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klasy pierwszej połączona ze ślubowaniem odbędzie się w tym samym czasie (ok. 8.10) na sali gimnastycznej.

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego mogą wziąć udział tylko rodzice uczniów klas pierwszych - jeden z rodziców.

Przypominam wszystkim uczniom i rodzicom klasy pierwszej, że w przestrzeni wspólnej szkoły oraz podczas wejścia do budynku obowiązkowa jest maseczka.

 

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głębowicach

Andrzej Sokalski


Zakończenie roku szkolego 2020/2021

25 czerwca 2021 roku uczniowie ZSP zakończyli rok szkolny 2020/2021. Był to kolejny nietypowy  okres spędzony w szkole, który upłynął pod znakiem nauczania zdalnego. Wręczenie świadectw ograniczono do krótkiego spotkania w Sali gimnastycznej z dyrektorem i nauczycielami oraz do spotkań z wychowawcami w klasach.

Jak co roku nagrodzono uczniów z wysokimi wynikami w nauce.

W klasach I-III wyróżniono wszystkich uczniów.

Klasa IV: , Martyna Holcman 5,55, ,Aleksandra Kurek (5,18), Aleksandra Brzeska (5,09), Maciej Luranc (5,0), Milena Blarowska (4,91), Nikola Twardosz (4,91)

Klasa VI: Emilia Bogunia (5,33), Zuzanna Frączek (5,25), Gabriela Trojak 5,17), Sebastian Babiarczyk (5,0) Julia Sikora (4,75),  Wojciech Studnicki (4,75)

Klasa VII: Amelia Matyjasik (5,64), Lena Jasińska (4,93), Aneta Cinal (4,86), Jessica Kuś (4,76)

Klasa VIII: Kinga Sołtys (5,28), Tomasz Oleksy (5,22), Karol Żabiński (4,78).

Tytuł primus inter pares powędrował do Kingi Sołtys z klasy VIII. Gratulujemy!

W czasie uroczystości  pożenaliśmy też panią Lidię Mołdawską i panią Grażynę Jarosz, które nowy rok szkolny rozpoczną na zasłużonej emeryturze.


 O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach informuje, że w dniach  od 1 do 8 kwietnia 2021r. (w godz. od 7.00 do 15.00) w sekretariacie  zespołu można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i do kl. I na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu uzupełniającym.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dn. 13.04.2021r. o godz. 7.00. Lista widnieć będzie na drzwiach wejściowych do przedszkola.

W dn. 13.04 – 16.04.2021r. należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola, dziecko zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych  i utraci miejsce w oddziale.

                                    Dyrektor ZSP w Głębowicach        Andrzej Sokalski

 Dokumenty do pobrania:

I.Przedszkole:

II.Szkoła Podstawowa:

 


 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OSIEK

ws. rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach zamieszcza do wiadomości publicznej Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Osiek z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz treść uchwał określających kryteria rekrutacji na poszczególnych etapach postępowania.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie zespołu od 4 marca 2021 r.


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach informuje, że w dniach od 4  do 18 marca 2021r. w sekretariacie zespołu można składać wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 .

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek+klauzula– przedszkole
  2. Zał. 1- ośw. wielodzietność
  3. Zał. 2- ośw. samotne wychowywanie
  4. Zał. 3- ośw. oboje rodzice pracujący
  5. Zał. 4- ośw. rodzeństwo w przedszkolu
  6. Zał. 5- ośw. korzystanie z pełnej oferty
  7. Zał. 6- nadzór kuratora
  8. Wniosek+klauzula – szkoła

 

                                                        

 

 

Utworzona: 25.08.2020,