Informacja dla rodziców

        

Szanowni Państwo !

Proszę Was:

1. Nadzorujcie działania Swoich dzieci w sieci i rozmawiajcie z nimi

    o podejmowanych przez nie aktywnościach .

2. Pomagajcie dzieciom w pobieraniu materiałów i zrozumieniu poleceń.

3. Motywujcie do samodzielnego rozwiązywania zadań.

4. Nie pozwalajcie na kopiowanie gotowych rozwiązań i tekstów.

( źródło : MEN )

Pozdrawiam.

Magdalena Kruczała

Utworzona: 12.05.2020,