Zabytki

NASZA WIEŚ - GŁĘBOWICE


ZABYTKI

PAŁAC RENESANSOWO - BAROKOWY

Wzniesiony został w II połowie XVI wieku przez Gierałtowskich, rozbudowany przez Jana Pisarzowskiego w 1646 roku i Adama Pisarzowskiego w 1773 roku. Początkowo miał charakter "fortalicji - zachowały się ślady fos i częściowo obmurowanych wałów. Z pałacem związany był park typu włoskiego. Obecnie ruina(spalił się w 1969 roku).KOŚCIÓŁ p.w. N.P.MARII z GÓRY KARMEL

Wzmiankowany w latach 1325 - 1327. Najstarsze jego części tj. nawa budowana na zrąb i wieża o konstrukcji słupowej pochodzą z 1518 rRENESANSOWA PŁYTA NAGROBNA Jakuba Gierałtowskiego z 1546 r.

Wmurowana w 1854 roku w słupek bramy ogrodzenia kościelnego. Najstarszy tego typu zabytek w Małopolsce.

                                                                                        


PORTRET - EPITAFIUM

Zofii z Komorowskich (zm. w 1638 roku), żony Pawła Gierałtowskiego


OBRAZ KORONACJI MATKI BOSKIEJ (barokowy)

Wykonany przez Łukasza Apanowicza (XVII w).


FIGURA ZE ŚWIĘTYM JANEM NEPOMUCENEM z 1843 roku

Utworzona: 02.03.2008,