Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

I półrocze

19.01.2021- termin poinformowania o  śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie z zachowania

26.01.2021- konferencja klasyfikacyjna na koniec I półrocza

II półrocze

01.06.2021- termin poinformowania o przewidywanych końcoworocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie z zachowania

09.06.2021- termin ostateczny wprowadzenia ocen końcoworocznych

17.06.2021 - konferencja klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego

25.06.2021- zakończenie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami:

16.09.2020 (środa) – klasy I-III, VI

17.09.2020( czwartek)- klasy IV, VII, VIII

25.11.2020 ( środa ) klasy I-III

26.11.2020 ( czwartek) klasy IV-VIII

27.01.2021 (środa) klasy I-III

28.01.2021 (czwartek) klasy IV-VIII

21.04.2021 ( środa ) klasy I-III

22.04.2021 ( czwartek) klasy IV-VIII

Dni otwarte dla rodziców – ostatni wtorek miesiąca z wyjątkiem miesięcy, w których odbywają się zebrania z rodzicami. Z uwagi na aktualne obostrzenia epidemiczne zapraszamy rodziców w ustalonych wcześniej z nauczycielami godzinach ( kontakt poprzez dziennik Librus lub telefoniczny)

Dni wolne

Zimowa przerwa świąteczna- 23.12. 2020-  03.01.20.2021

Ferie zimowe- 15.02. 2021- 28.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna- 01.04.2021- 06.04.2021

Egzamin ósmoklasisty:

25.05. 2021 ( j.polski), 26.05.2021 ( matematyka), 27.05.2021 ( j. angielski)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 14 października 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej
  • 11 listopada 2020 (środa) - Narodowe święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2021 (środa) - Święto Trzech Króli
  • 3 maja 2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji
  • 3  i 4 czerwca 2021 (czwartek i piątek) - Boże Ciało
Utworzona: 16.02.2021, Autor: zspglebowice,