Działalność biblioteki w roku szkolnym 2015/2016

WRZESIEŃ

 

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny.

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na zdrowe odżywianie. Zwłaszcza jesienią dużo mówimy o walorach owoców i warzyw. Biblioteka aktywnie włącza się we wszystkie działania prozdrowotne. Tak było i tym razem. Braliśmy udział w przygotowaniu  „Owocowego Dnia” ,  30 września natomiast odbyło się spotkanie czytelnicze „Witaminy dla chłopaka i dziewczyny”. Zaproszone zostały na niego dzieci z klas I-III uczęszczające na świetlicę szkolną. Uczniowie czytali wiersze o owocach, rozwiązywali witaminowe zagadki, krzyżówki, rebusy.

 

„Witaminowy Piotruś”
Od września do listopada odbywały się    rozgrywki    „Witaminowego Piotrusia”.     Wzięło w nich udział łącznie 51 osób z klas II-VI. Zawody wzbudziły duże emocje.

Zwycięzcami zostali:

Grupa młodsza   -  Julia Kasperek z klasy III

Grupa starsza      - Michał Brońka z klasy VI

 

 

LISTOPAD

 

  Andrzejki w bibliotece szkolnej.


W czwartek,   26 i 27 listopada,  nasza biblioteka przeistoczyła  się w   Krainę Wróżb                   i Magii. Już na korytarzu  czarne koty zapraszały wszystkich do jej odwiedzenia. Odpowiednio udekorowana, oświetlona lampkami biblioteka skrywała w sobie niejedną tajemnicę. Czarownice, wróżki, cyganki i koty przepowiadały najbliższą przyszło uczniom              i niektórym – najodważniejszym  nauczycielom. Wcieliły się w nie uczennice z klasy V, które z dużym zaangażowaniem pomagały w organizacji i przygotowaniu całej imprezy. Miały                w tych dniach pełne ręce pracy. Tak tłoczno w bibliotece nie było od dawna; wszyscy chcieli skorzystać z jedynej i niepowtarzalnej szansy ujawnienia imienia ukochanego/ukochanej, poznania ich cech charakteru, dowiedzenia się: „kim zostanę  w przyszłości?”. Można też było uzyskać przepowiednie na najbliższe godziny czy dni. Wróżono z różnego rodzaju magicznych kart,  kubeczków, butelki, serc z imionami, butów, zapałek, tajemniczych znaków. Bibliotekę odwiedziły nawet przedszkolaki, z czego bardzo się cieszymy.

Andrzejki w naszej bibliotece były nie tylko  wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Dzięki niej mogliśmy też kultywować tradycje ludowe, dowiedzieć się czegoś więcej o pochodzeniu tego święta i związanych z nim obrzędach. Dzieci z młodszych klas mogły posłuchać także „Andrzejkowych opowiadań”.

                                                                                     Zapraszamy za rok!

 

Oto kilka wyszukanych przez dzieci przysłów związanych z tradycją andrzejkową.

 

Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego męża.

Bodaj się to spełniło, co się w tę noc każdemu przyśniło.

Na św. Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja
 Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.

Czary mary, wosku lanie,
co ma stać się, niech się stanie!

 Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie

 

GRUDZIEŃ

Nowe książki w bibliotece!                         

   

Nasza szkoła przystąpiła do   Rządowego programu   „Książki naszych marzeń”, który realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych.

W szkole przeprowadzona została ankieta dotycząca czytelnictwa oraz oczekiwań odnośnie zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej, przeprowadzano tez rozmowy z uczniami oraz Radą Rodziców.

Na pytanie uczniów „Czy biblioteka szkolna posiada interesujące Cię książki?”  twierdząco odpowiedziało 64% ankietowanych, natomiast 36% stwierdziło, że nie zawsze.

 

Zapytano także uczniów „Czy lubisz czytać szkolne lektury?”. Odpowiedzi rozłożyły się następująco:

a)      24% - Oczywiście, są świetne.

b)      64%  - Tylko niektóre.

c)      8%    - Nie  przepadam za szkolnymi lekturami.

d)     4%   - Nie lubię szkolnych lektur.

 

Uczniowie wypowiedzieli się też, jakie rodzaje książek lubią najbardziej, podawali tytuły ulubionych książek i lektur, proponowali nowe lektury oraz książki, które chcieliby, aby zostały zakupione do biblioteki szkolnej.

 

Opierając się na wynikach ankiet postanowiono:

- Część pieniędzy przeznaczyć na zakup nowych lektur, które pozostają w sferze zainteresowań uczniów

- Poszerzyć ofertę istniejących już w bibliotece serii, cykli  książek, które cieszą się największym zainteresowaniem.

 

Biblioteka wzbogaciła się o wiele ciekawych pozycji. Zapraszamy do czytania!

„Mikołajkowe i Świąteczne Czytanie”


 

Mikołajkowe i świąteczne spotkania to już tradycja w naszej bibliotece. Dekorujemy bibliotekę, czytamy nastrojowe opowiadania, rozmawiamy i czytamy o zwyczajach                   i tradycjach świątecznych na świecie oraz w naszym regionie, a w szczególności w naszych domach. To bardzo miło i ciepła spędzony czas.

 

 

Styczeń : Odwiedzamy Bibliotekę Publiczną w Głębowicach.

 

11 stycznia uczniowie klasy V odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Głębowicach. Okazało się, że część osób jest tu stałymi bywalcami, inni z kolei byli po raz pierwszy. Może ta wizyta zachęci ich do kolejnych odwiedzin? Pani Agnieszka Gibas zaprezentowała zbiory biblioteczne oraz przygotowała i przeprowadziła bardzo ciekawą i pouczającą lekcje na temat korzystania ze źródeł wiedzy, jakimi są słowniki, encyklopedie. Bardzo dziękujemy.

 

LUTY


Walentynki

Z okazji „Walentynek” nasza biblioteka przygotowała:
1. „Walentynkową ściągę”  - gazetkę, na której wywieszone zostały , wyszukane przez dzieci, walentynkowe wierszyki.

2. Spotkanie Walentynkowe w bibliotece, na które zaproszone zostały dzieci  z klas młodszych uczęszczające na świetlicę.

3. Konkurs : „Słynne pary”.

4. Konkurs „Walentynkowe Serce” . 


Wystawy tematyczne.

Biblioteka przygotowuje wystawy pomagające uczniom przygotowywać się do lekcji, poszerzać swoje wiadomości i pogłębiać swoje zainteresowania.

- „Ekspedycja w głąb oceanu”   

Na wystawie można zapoznać się z dostępną w bibliotece literaturą dotyczącą życia                         w morzach  i oceanach, obejrzeć zdjęcia oraz naturalne eksponaty: różnorodne, piękne muszle, rozgwiazdy, gąbki, zasuszone glony, koralowce.  Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci z klas od I do VI, a nawet przedszkolaków.                                                                                                                      

 

 

- „Pustynie”- „Lasy równikowe”


 

Marzec

Konkurs plastyczny „Moja biblioteka”

Konkurs skierowany był dla uczniów klasy III.  Prace plastyczne wykonali: Sebastian Twardosz, Julia Szostak, Mariusz Sala, Natalia Dusik i Marysia Nowak. Jury, w skład którego wchodzili uczniowie należący do aktywu bibliotecznego oraz pani bibliotekarka jednogłośnie przyznało zwycięstwo Marysi Nowak.  Gratulacje!

 

Konkurs frazeologiczny „Stać na głowie”

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas III –VI.  Dzieci miały za zadanie dopasować podane związki frazeologiczne do ich objaśnień. Każdy ochotnik mógł otrzymać w bibliotece gotowe karty pracy, które należało wypełnić. Jeżeli ktoś miał problemy z prawidłowym udzieleniem odpowiedzi, mógł skorzystać ze słowników frazeologicznych języka polskiego. Klasa III, na lekcji bibliotecznej, uczyła się korzystać z tego typu słowników.  Być może dlatego uczniowie tej klasy najliczniej wzięli udział w konkursie i oddali karty                                w wyznaczonym terminie. Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

 -Karol Żabiński
- Julia Szostak
- Sandra Piotrowska

-Tomasz Oleksy

- Julia Kasperek

- Kinga Sołtys

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Kwiecień

Szkolny Konkurs Recytatorski .

Tradycją stało się już, że wiosną w naszej szkole miłośnicy poezji z wszystkich klas prezentują przed nami  bardziej i mniej znane wiersze wybranych poetów. W tym roku uczestnicy mieli za zadanie dodatkowo przygotować i zaprezentować fragment prozy.

Z każdej klasy, w drodze eliminacji klasowych, wybrano 2 zawodników. Nie było to łatwe zadanie, zwłaszcza w klasach młodszych. Dzieci włożyły dużo pracy i serca w przygotowanie się do występów.

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe. 6 kwietnia do walki o tytuł najlepszych recytatorów stanęli uczniowie klas I – III, natomiast 7 kwietnia – uczniowie z klas IV – VI.

Komisja dokonywała oceny recytatorów według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru

- interpretacja utworu

- kultura słowa

- ogólny wyraz artystyczny

 

Młodszą grupę wiekową reprezentowali:

1.      Dorotka Zięba – kl. I

2.      Wojtuś Studnicki  - kl. I

3.      Amelia Matyjasik – kl. II

4.      Szymon Gałuszka – kl. II

5.      Julia Kasperek – kl. III

6.      Karol Żabiński – kl. III

 

Zwycięzcą został Szymon Gałuszka

 

W starszej grupie wiekowej wystąpili:

1.      Kinga Trzaska – Kl. IV

2.      Kinga Wandor – kl. IV

3.      Kamila Kramarczyk – kl. V

4.      Emilia Wandor – kl. VI

5.      Anna Szostak – kl. III

 

Zwycięzcą została Kamila Kramarczyk

 

Zwycięzcy szkolnego konkursu zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu , który odbędzie się w dniu 15.04. 2016r.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Luty- maj
Od lutego do  maja odbywały się w bibliotece lekcje czytelnicze dotyczące udziału w programie „Książki naszych marzeń” mające na celu popularyzację czytelnictwa, zapoznanie dzieci z nowościami czytelniczymi, zachęcanie do ich wypożyczania, dzielenie się wzajemnymi opiniami.

Uczniowie wszystkich klas brali udział w projektach edukacyjnych mających związanych  z promocją nowo zakupionych książek.

Klasa I

„Moja ulubiona bajka”

1.      Zaproszenie dzieci na lekcje biblioteczną dotyczącą ulubionych bajek.

2.   Zaprezentowanie nowych książek.

       3.   Głośne czytanie dzieciom bajek przez bibliotekarkę, mamę jednej z uczennic, starszych    kolegów. Rozmowa na temat przeczytanych książeczek.

       4.  Udział dzieci w konkursie plastycznym „Moja ulubiona bajka”

       5.  Utworzenie wystawy prac na korytarzu szkolnym.

 

Klasa II

Przygotowujemy konkurs na temat naszej ulubionej serii bajek.

„Przygody z Franklinem”

1.      Zaprezentowanie nowości czytelniczych.

2.      Wybór przez klasę ulubionej serii: Franklin

3.      Podział klasy na grupy.

4.      Wybór przez każdą grupę 1 książki z serii „Franklin”

5.      Przydział zadań:

a)       Przeczytanie książki przez wszystkich uczestników grupy

b)       Opracowanie przynajmniej 3 pytań konkursowych, zagadek dotyczących danej książki

c)      Wykonanie ilustracji

6.      Przeprowadzenie konkursu w klasach I – III

7.      Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym.

 

Klasa III

„Lubimy czytać i zachęcamy do czytania innych”.

1.      Podział klasy na grupy

2.      Wybór przez każdą grupę ulubionej książki (spośród nowości czytelniczych).

3.      Przeczytanie przez wszystkich uczestników grupy wybranej książki.

4.      Wykonanie przez grupy przydzielonych zadań:

a)      Napisanie recenzji zachęcającej kolegów do przeczytania  książki.

b)      Wykonanie ilustracji.

c)      Wykonanie strojów, przebranie się za postaci występujące w książce.

d)     Przygotowanie i odegranie krótkiej scenki dotyczącej dowolnego fragmentu książki.

5.      Zaprezentowanie wyników pracy grup uczniom z innych klas.

6.      Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym.

 

Klasa IV

 „Kochamy Zwierzaki. Czytamy o nich.”  Propagowanie nowo zakupionych książek  Holly Webb z serii „Zaopiekuj się mną”

1.      Zaprezentowanie nowości czytelniczych zakupionych w bieżącym roku do biblioteki szkolnej.

2.      Wybór ulubionej serii:  Holly Webb „Zaopiekuj się mną”.

3.      Podział klasy na grupy, wybranie przez każdą z grup 1 książki z serii.

4.      Wyszukanie  w Internecie i przeczytanie życiorysu Holly Webb.

5.      Przeczytanie wywiadu z autorką.

6.      Przydział zadań:

a)      Przeczytanie przez każdą osobę w grupie wybranej książki

b)      Namalowanie zwierzątka, o którym mowa w książce, ewentualne zaprezentowanie zdjęć własnych pupili.

c)      Napisanie krótkiej recenzji książki.

d)     Ułożenie minimum 3 pytań.

7.      Zaprezentowanie wyników pracy podczas lekcji bibliotecznej.

8.      Przejrzenie innych książek o zwierzętach znajdujących się w bibliotece.

9.      Wyszukanie w Internecie tytułów książek i serii napisanych przez Holly Webb, których nie ma jeszcze w bibliotece szkolnej.

10.  Zaprezentowanie wyników pracy na gazetce bibliotecznej.

11.  Przeprowadzenie krótkiego konkursu wśród uczniów klasy II i III na temat znajomości książek H. Webb.

 

Klasa V

Piszemy opowiadanie z wykorzystaniem tytułów nowych książek.

1.      Zaprezentowanie nowości czytelniczych zakupionych w bieżącym roku do biblioteki szkolnej.

2.      Rozmowa na temat przeczytanych do tej pory pozycji. Zachęcanie kolegów do przeczytania.

3.      Stworzenie rankingu najciekawszych książek spośród nowości.

4.      Podział klasy na grupy.

5.      Przydzielenie grupom zadania: Każda z grupa ma napisać opowiadanie, w którym zawarte zostaną tytuły nowych książek. 

6.      Zaprezentowanie wyników pracy na spotkaniu czytelniczym, wzajemne wyszukiwanie tytułów.

7.      Zaprezentowanie opowiadań klasie IV i VI, wyszukiwanie przez nich tytułów.

 

 

Klasa VI

Podróże z Tomkiem Wilmowskim

1.      Zaprezentowanie nowości czytelniczych zakupionych w bieżącym roku do biblioteki szkolnej.

2.      Rozmowa na temat przeczytanych do tej pory pozycji.  Zachęcanie kolegów do przeczytania.

3.      Stworzenie rankingu najciekawszych książek spośród nowości.

4.      Przegląd  książek  Alfreda  Szklarskiego znajdujących się w bibliotece.

5.      Przeczytanie informacji o autorze książek.

6.      Wskazanie na mapie Świata miejsc, w których rozgrywają się poszczególne przygody Tomka.

7.      Rozmowa na temat do tej pory przeczytanych przez uczniów książek z serii, zachęcenie innych do przeczytania.

8.      Głośne czytanie wybranego fragmentu książki.

 

Grudzień – kwiecień

„ Razem się spotkamy – poczytamy, poczytamy…”

W bibliotece przynajmniej raz w tygodniu odbywały się spotkania czytelnicze, na które zapraszane były dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną. W miłej atmosferze,  wygodnie ułożeni na poduszeczkach i dywanikach, z ulubioną „przytulanką”, uczniowie mogli wysłuchać bajek czytanych przez bibliotekarkę, starszych kolegów, a nawet zaproszonych Rodziców.  Bardzo dziękujemy pani Marysi Ziębie za przyjęcie naszego zaproszenia                          i   piękne czytanie wybranych przez siebie i przyniesionych książek. Dzieci słuchały ich                    z „zapartym tchem”. Dziękujemy także pani Marysi za podarowanie naszej bibliotece książki  Joanny Papuzińskiej „Krasnale i olbrzymy” z dedykacją i autografem pisarki.

 

 

Kwiecień, maj

„Wpływ  książki na rozwój dziecka”Podczas zebrań z Rodzicami w szkole i przedszkolu pani Lidia Mołdawska  przedstawiła prezentację multimedialną na temat wpływu czytania na rozwój dzieci.  Zaprezentowała tez wystawy prac uczniów  oraz  gazetkę z cytatami  i sentencjami dotyczącymi książek. 

 

 

 

Utworzona: 24.02.2016,